ZŠ Cimburkova

Praha 3, Cimburkova 18/600

tel.: 222 782 848

IČ: 63831325

Školní vzdělávací program: Škola porozumění

Profilace školy:
Škola je zaměřena na žáky z odlišného sociokulturního prostředí a se specifickými vzdělávacími potřebami. Při výuce je dodržována důsledná diferenciace ke vzdělávacím potřebám žáků. Postupně se podařilo vytvořit komplexní výchovně vzdělávací program. Škola nabízí kurz a doplnění základního vzdělání pro dospělé, zřízeny jsou přípravná třída a dětské skupiny.

Specifikum školy:

 • Školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence)
 • Integrace dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí a dětí se specifickými poruchami učení
 • Přípravná třída pro žáky s odkladem školní docházky
 • Kurz na doplnění základního vzdělání
 • Dvě dětské skupiny pro děti od tří do pěti let – registrována na MPSV
 • Vzdělávání romských žáků – Komplexní výchovně-vzdělávací program
 • 5 romských asistentů pedagoga + 3 asistenti pro zdravotně postižené žáky
 • Účast v evropských projektech
 • Spolupráce se zahraničními školami
 • Součást občanského sdružení Liga komunitních škol
 • Účast v národních a mezinárodních výzkumech

Zájmové kroužky:
pohybový, fotbalový, počítačový, výtvarný, procházky Prahou, scénický tanec, stolní tenis, náprava specifických výukových potřeb, logopedie, doučování, základy administrativy pro žáky a rodiče a kroužek romských tanců

www.cimburacka.cz