ZŠ a MŠ Chelčického

IČ: 63831333

Školní vzdělávací program ZŠ: Cesty
Chelčického ulice: přípravná třída, I. a II. stupeň, mikrotřídy
Žerotínova ulice: MŠ, I. stupeň

Profilace školy:
Základní škola je zaměřena na běžnou populaci s důrazem na výuku finanční gramotnosti. Jako druhý cizí jazyk je od 7. ročníku vyučována němčina. Ve školní nabídce jsou rovněž specializované třídy, které plní stejný školní vzdělávací program jako běžné třídy. Výuka v těchto třídách, která je vedena speciálními pedagogy, umožňuje lépe individuálně pracovat s žáky, a tím jim pomoci překonat překážky při učení dané jejich znevýhodněním. Je zřízena přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky s naplněností 15 žáků.
V budově v Chelčického ulici probíhá výuka na prvním a druhém stupni ZŠ v běžných třídách a mikrotřídách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň je tam umístěna i přípravná třída.
Škola se zaměřuje na rozvoj finanční gramotnosti a volnočasové aktivity dětí. V dopoledních hodinách probíhá výuka tělesné výchovy ve sportovním areálu před budovou školy, nebo na revitalizovaném hřišti uvnitř vnitrobloku. Součástí budovy jsou i největší tělocvičny Prahy 3. Škola zajišťuje vzdělávání dětí nadaných, běžných i s těch, které mají obtíže s učením.
Vybavení vnitřních prostor: nový nábytek, multimediální technika a relaxačními prostory.
Od roku 2012 je součástí školních prostor i moderní školní družina, která má k dispozici venkovní terasu a školní hřiště pro hry dětí.
Ozdobou školy jsou školní šatny a vstupní recepce pro rodiče.

Zájmové kroužky:
moderní tance, flétna, kytara, keramika, aerobik, florbal, Aj, dramatický kroužek, výtvarné techniky, počítače

 

Školní vzdělávací program MŠ: Svět je jako domeček složený z barevných kostiček
Žerotínova ulice

Profilace školy:
Seznamuje děti s každodenními činnostmi, připravuje je na školní docházku i do běžného života. Cílem je rozvíjet dovednosti dětí a posilovat jejich sebedůvěru.
Nabízí pohodlné prostředí s téměř domáckou a rodinou atmosférou. K dispozici má také moderní multimediální techniku (3 interaktivní tabule a počítačovou pracovnu).

Aktivity:
divadelní, hudební a zábavně vzdělávací pořady, polodenní a celodenní výlety, karneval, dílny s rodiči

Zájmové kroužky:
Aj, keramika, hudební, sportovní a taneční

 

http://www.zschelcickeho.cz

 

ZŠ Chelčického: práce v mikrotřídě
ZŠ Chelčického: mikrotřída