MAP rozvoje vzdělávání na Praze 3 – podání žádosti

Žádost do projektu Místní akční plán  rozvoje vzdělávání  v Praze 3 byla podána Městskou částí Praha 3 v červnu 2016.

Zahájení projektové činnosti předpokládáme nejpozději v měsíci listopadu 2016.