ZŠ a MŠ J. Seiferta

IČ: 63831431

 

Školní vzdělávací program ZŠ: Učíme se pro život
Vlkova ulice

Profilace školy:
Škola „rodinného typu“; naši pedagogové umožňují rozvoj osobnosti každého dítěte a používají moderní metody aktivního učení. Škola má zaběhnutý systém v péči o žáky s poruchami učení.
Od 1. ročníku povinný Aj, který prolíná všemi předměty. Od 4. ročníku výuka AJ 4 hodiny týdně. Od 4. ročníku probíhá výuka informační a komunikační technologie (výuka na PC). Jako druhý cizí jazyk na 2. stupni vyučujeme Rj.
Škola nabízí výuku žákům s lékařskou diagnózou autismus – speciální autistické třídy.

Od školního roku 2016/17 je otevřena přípravná třída pro odkladové děti a děti předškolního věku.

Aktivity:
vědomostní soutěž škol na Praze 3 „Po stopách J. Seiferta“, sportovní soutěže tříd 2. stupně „Raketa Vlkovky“, vědomostní soutěž „Einstein Vlkovky“, soutěž Ďáblovy schody, projektové dny, školní časopis, adopce zvířete v pražské ZOO, zapojení do projektu „Obědy pro děti“ (pro sociálně slabé a znevýhodněné), nabízíme intenzivní kurz ČJ pro cizince pod vedením zkušeného lektora, pořádáme plavecké kurzy, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, zahraniční zájezdy, vánoční trh a vánoční akademií, stužkování devátých ročníků, “Filmfest Vlkovky”…..

Zájmové kroužky:
pohybové hry, florbal, fotbal, logopedická cvičení, keramika, příprava na přijímací zkoušky z Čj a M, hra na flétnu, dramatická dílna, ČJ pro cizince na PC, dramatická dílna, němčina s úsměvem, hudební a pěvecký kroužek, biologický kroužek…

 

Školní vzdělávací program MŠ: Společně poznáváme celý svět
Přibyslavská ulice ( součástí ZŠ)

Profilace mateřské školy:
Hlavní myšlenkou alternativního edukačního programu „Společně poznáváme celý svět“ je podporovat komplexní rozvoj dítěte, vychovat zdravě sebevědomého jedince bez jakýchkoli předsudků ke všemu odlišnému, aktivovat dítě a motivovat je k rozvoji poznávání. Umožnit mu tvořivě realizovat své představy, umožnit mu prožít si na vlastní kůži, co ještě nezná (formou projektových dnů, ale i v každodenní činnosti). V neposlední řadě je vybavit základním povědomím o anglickém jazyce, s kterým se bude v jednotlivých integrovaných blocích setkávat.
Seznamování se světem lidí různých národností, se světem umění a kultury. V dnešním světě je také důležité dbát na environmentální výchovu a primární prevenci sociálně patologických jevů, volíme pro děti takové aktivity, které povědomí o výše uvedené rozšiřují (formou výukových programů, návštěv městské police apod.).

Aktivity:

Společné akce pro rodiče a jejich děti – skleněné tvoření, dýňování, adventní a velikonoční dílny, karnevaly, oslavy narozenin, projektové dny, pasování předškoláků, výukové programy…

Projekty:
Celé Česko čte dětem, Recyklohraní

Zájmové kroužky:

Keramika, Angličtina, Pohybovky, Výtvarka aj.

 

http://www.skolaseiferta.cz/