MŠ Pražačka

http://www.msprazacka.cz

O NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vzdělávací program „Už koníček pádí“

V naší mateřské škole se zaměřujeme na ekologickou výchovu a nenásilné získávání poznatků o světě kolem nás. Seznamujeme se s českými zvyky, obyčeji a lidovými tradicemi, slavíme významné svátky za využití prožitkového učení – pečeme perníčky, koláče a bochánky z kynutého těsta, chleba apod. Usilujeme o vytváření příjemného klimatu s citlivým a individuálním přístupem k dětem i rodičům. Děti se aktivně zapojují do třídního chovu králíčků Báry a Lízy.

Snažíme se o úzké propojení prostředí školky a rodiny. Rodiče mají přístup až do tříd, pohybují se po celé školce a mohou hovořit s pedagogickými pracovníky bezprostředně dle potřeby jak ráno při odevzdávání dítěte, tak v poledne nebo odpoledne při jeho vyzvedávání.

Něco navíc

  • Plavání v plaveckém bazénu Pražačka od 5 let
  • Výuka angličtiny od 5 let
  • Logopedická a foniatrická poradna
  • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou (testy školní zralosti v MŠ, poradna v MŠ)

Spolupracujeme s…

MŠ Pražačka je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/enviromentální výchovu MRKVIČKA (usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/enviromentální výchovy do celkového života mateřské školy.

Dále jsme zapojeni do projektu RECYKLOHRANÍ (Školní recyklační program) zaměřeného na výchovu v oblasti šetření přírodních zdrojů a zejména sběru použitých baterií a elektroodpadu. V rámci tohoto projektu jsme se zapojili i do akce „Věnuj mobil”.

Předškolní třídy se účastní vzdělávacího programu zaměřeného na osobní hospodaření a finanční gramotnost JA Moje první peníze neziskové organizace JA Czech.