MŠ Milíčův dům

www.milicůvdum.cz

Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání ve čtyřech třídách, z nichž jsou dvě určeny dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. V každé ze tříd pracují dva pedagogové a asistent pedagoga.

Koncepce školy vychází z myšlenek humanisty a pedagoga Přemysla Pittra, zakladatele Milíčova domu, tj. důraz je kladen na toleranci, otevřenost a příkladný vztah k dětem. Při výchově a vzdělávání vychází MŠ ze svého doplňujícího postavení vůči rodině a uznává prvořadost jejího výchovného působení. Škola poskytuje též péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠ pořádá divadla a koncerty, výlety, táborák, oslavy narozenin, a oslavy ročních období, třídní schůzky s ukázkami práce s dětmi, besídky, zahradní slavnosti.

Celková kapacita školy je 68 dětí.

Vybavení: tělocvična, keramická dílna, prosklená terasa, jídelna, dobře vybavená zahrada.
Nabídka kroužků: keramika, sportovky, tanečky, dramaťáček, angličtina

Napsat komentář