InspiroMAP pro MAP – 1. číslo občasníku k projektu

První číslo občasníku informuje o aktivitách v rámci projektu MAP.  Je určené také pro rodiče, zájmové organizace a všechny, které zajímá vzdělávání na MČ Praha 3.

InspiroMAPinspiromap-1