Komunitní centrum Pomocná ruka

Obecně prospěšná společnost Studujte.cz zřídila v městské části Praha 3 Komunitní centrum POMOCNÁ RUKA.

Komunitní centrum nabízí své aktivity na adrese:  Koněvova 2894/37,39 kde jsou připravené jednotlivé akce pro všechny obyvatele hl.města Praha a především pro obyvatele městské části Praha 3.   

Projekt se zaměřuje na podporu sociální soudržnosti rodin v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných. Posláním projektu je podpořit cílovou skupinu ve vyvíjení aktivit především sociálního pohybového charakteru a pracovat na odbourávání sociální separace obyvatel. Všechny aktivity projektu jsou prezentovány na webových stránkách komunitního centra www.kc-pomocnaruka-praha.cz a jsou zde umístěny i přihlášky na různé aktivity, např.:

program nebo kroužky pro děti,

příměstské tábory,

zajímavé přednášky pro dospělé,

psychologické konzultace a konzultace s lékařem.

Vznik komunitního centra podpořila dotace z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, která byla schválena dne 27.4.2017 zastupitelstvem Magistrátu hl. města Prahy Reg.číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000194. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Pozvánka na odborný seminář