Rubrika: Profesní rozvoj pedagogů

Konkurz na ředitele ZŠ

Rada MČ Praha 3 v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platnémDále