Cyklus biologických přednášek – Biologie čtená podruhé

Katedra učitelství a didaktiky biologie PřF UK “Biologie čtená podruhé”.
1. Budeme se spolu setkávat ve středu (tedy nikoli v úterý, jako tomu bylo minulý rok)
2. Posunula se hodina, nově platí čas od 18 do 20 hod. 
3. Na každou přednášku bychom chtěli navázat moderovaným rozhovorem, do kterého se, doufám, zapojíte i Vy. Cílem rozhovoru by mělo být zejména, jak předat uvedené téma studentům. Nicméně očekáváme od Vás i jakékoli jiné dotazy, nápady či připomínky.
4. Místo Mgr. Radky M. Dvořákové se s organizační dotazy k přednáškovému cyklu obracejte nově na RNDr. Irenu Chlebounovou, e-mail: chleboui@natur.cuni.cz
Obrázek:
https://openclipart.org/detail/253489/microbiologist