MŠ Na Balkáně

Na Balkáně 74/2590

tel. č.: 284 820 546

IČ: 63831295


NAŠE  MATEŘSKÁ  ŠKOLA

je umístěna v okrajové části Žižkova, má velkou zahradu se vzrostlou zelení, pískovišti, průlezkami a sportovní multifunkční plochou na hraní. Provozní doba 7-17 hod.

V MŠ jsou čtyři třídy, kapacita školy je 100 dětí. V současné době se v MŠ nenachází dítě se speciálními potřebami. Školní jídelna nabízí pestrou a zdravou domácí stravu.


ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM = EKOŠKOLKA

vychází z Rámcového programu předškolního vzdělávání.

Naším obecným cílem je dovést dítě k tomu, aby získalo postupně věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho celý život a celoživotní vzdělávání:

  • snažíme se vybudovat dítěti základy sebevědomí a sebejistoty
  • umožnit mu být samo sebou
  • naučit ho přizpůsobit se životu ve společnosti
  • naučit ho být samostatnou osobností

Vše je přizpůsobeno vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Současně vše co děláme, zaměřujeme k výchově k ekologii. Vedeme děti k úctě k péči o čisté a zdravé životní prostředí, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu.

A CO JEŠTĚ

Ve školce působí logopedka, spolupracuje foniatr. Pro všechny věkové skupiny probíhá výuka angličtiny formou odpoledního kroužku. Mezi pravidelné akce školy patří kurs plavání, divadelní představení, drakiáda s rodiči, mikulášská nadílka, vánoční trh, školní karneval, jarní dílna, dubnový táborák na zahradě školy pro děti a rodiče, výlety do přírody, návštěvy předškoláků v 1. třídě ZŠ Chmelnice, v červnu rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ.

http://www.msnabalkane.com