Autor: jarosova ulita

Výtvarný ateliér – starší 1

Malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, rozvíjení výtvarného myšlení, seznámení s výtvarnou kulturou, uměleckými směry a vývojem umění. Krajina, portrét, zátiší, ilustrace, práce s perspektivou, kresba podle modelu. Kurz navazuje na Výtvarný ateliér pro děti 7Dále

Výtvarný atelier 1

Malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, rozvíjení výtvarného myšlení, nenásilné seznámení s výtvarnou kulturou, uměleckými směry a vývojem umění. Krajina, portrét, zátiší, ilustrace, výtvarné hry a experimenty. Kurz navazuje na Výtvarku pro nejmenší. Práce žáků najdeteDále

Výtvarka pro předškoláky 2

Kresba, malba, koláž, grafika, modelování, prostorová tvorba, kombinování technik. Zakládáme si na tom, aby děti tvorba bavila, něco se naučily a odnášely si domů výtvory, na které jsou hrdé. Práce žáků najdete na: <a href=”http://www.barboradancova.rajce.idnes.cz”Dále

Výtvarka pro předškoláky 1

Kresba, malba, koláž, grafika, modelování, prostorová tvorba, kombinování technik. Zakládáme si na tom, aby děti tvorba bavila, něco se naučily a odnášely si domů výtvory, na které jsou hrdé. Práce žáků najdete na: <a href=”http://www.barboradancova.rajce.idnes.cz”Dále

Výrazový tanec přípravka

Začátky výrazového tance sahají do počátku 20. století. Ve výrazovém tanci není vyžadované přesné následování určitého tanečního stylu. Důležité je naplnění tématu, které vedlo k vytvoření choreografie. Děti na hodinách výrazového tance získají základy moderníhoDále

Výrazový tanec II – Pražačka

Na hodinách výrazového tance získáš základy moderního a současného tance. Naučíš se tancem vyjádřit pocity, příběhy, obrazy…Ve výrazovém tanci není vyžadované přesné následování určitého tanečního stylu. Důležité je naplnění tématu, které vedlo k vytvoření choreografie.Dále

Výrazový tanec I – Pražačka

Na hodinách výrazového tance získáš základy moderního a současného tance. Naučíš se tancem vyjádřit pocity, příběhy, obrazy…Ve výrazovém tanci není vyžadované přesné následování určitého tanečního stylu. Důležité je naplnění tématu, které vedlo k vytvoření choreografie.Dále

Volejbalová přípravka

Obsahem kroužku bude převážně pohybová příprava zaměřená na práci s míčem (chytání, házení, přihrávání). Dále budeme rozvíjet fyzickou kondici a natrénujeme základní volejbalové údery (odbití obouruč spodem a vrchem). Naučíme se pravidla přehazované a přiDále