Výrazový tanec I – Pražačka

Na hodinách výrazového tance získáš základy moderního a současného tance. Naučíš se tancem vyjádřit pocity, příběhy, obrazy…Ve výrazovém tanci není vyžadované přesné následování určitého tanečního stylu. Důležité je naplnění tématu, které vedlo k vytvoření choreografie.
Během kurzu nás čeká prezentace vytvořených choreografií v pololetí, na akcích Ulity i na Večeru tanečního studia na konci školního roku.
Lektorka Veronika je vystudovaná choreografka a profesionálně se věnovala taneční improvizaci a tvorbě.

Tento kroužek lze spojit s na kroužky s Ulitou!