Výrazový tanec přípravka

Začátky výrazového tance sahají do počátku 20. století. Ve výrazovém tanci není vyžadované přesné následování určitého tanečního stylu. Důležité je naplnění tématu, které vedlo k vytvoření choreografie.
Děti na hodinách výrazového tance získají základy moderního a současného tance. Prostřednictvím tvořivých pohybových her se budeme hravě učit vyjádřit se tělem a tancem. Čeká nás prezentace vytvořených choreografií v pololetí, na akcích Ulity i na Večeru tanečního studia na konci školního roku.
Lektorka Veronika je vystudovaná choreografka a profesionálně se věnovala taneční improvizaci a tvorbě.

Kroužek lze spojit s projektem Na kroužky s Ulitou!