Tisková zpráva z průběhu úvodní konference MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 včetně prezentací z konference

Konference k Místnímu akčnímu plánu ve vzdělávání MČ Praha 3 spojila aktéry projektu

Od listopadu 2016 se na území Prahy 3 realizuje evropský projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Jde o významný krok na úseku školství se zapojením škol a organizací poskytující neformální a zájmové vzdělávání. Městská část Praha 3 na tento dvouletý projekt získala téměř 4 milióny korun.
Na úvodní konferenci, svolané na 14. 12. 2016, byly představeny cíle projektu i jeho aktéři. Radní pro školství Jaroslava Suková zdůraznila:

„Podařilo se nám zahájit důležitou etapu v rozvoji výchovy a vzdělávání a spolupráce různých složek na území Prahy 3. Máme jedinečnou příležitost podpořit kvalitu řízení škol, propojit vzájemnou spolupráci neziskových organizací a vytvořit prostředí pro sdílení a výměnu zkušeností. Máme možnost připravit vhodnou metodiku budoucího rozvoje školství v Praze 3.“
Za MHMP se konference zúčastnil Filip Kuchař, vedoucí oddělení koncepce a projektů, který přítomné seznámil s důvody realizace akčních plánů. Úřad vlády ČR reprezentoval Martin Dobeš s poznámkami o podpoře při realizaci stanovených cílů. Nechyběla ani Lucie Vítkovská, zástupce starostky a zároveň předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 3 i s kolegy z Výboru.
Do téměř 70 členného pléna zasedli zástupci škol, organizací, ale také rodičů a laické veřejnosti. Přítomní schválili složení řídícího výboru, jeho status a jednací řád.
Problematiku rozvoje vzdělávání budou řešit čtyři pracovní skupiny zaměřené na základní školy, mateřské školy, neformální vzdělávání a investice. Ve svých týmech mají v širším plénu dobrovolníky a jejich jednání jsou otevřená pro další zájemce o tuto problematiku. Nejdůležitějším úkolem na nejbližší období je příprava podkladů pro zpracování strategického rámce související s potřebami škol.
Dokumenty a informace o projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze 3 jsou průběžně ukládány na internetových stránkách www.skolypraha3.cz.
Tisková zpráva (Jana Vargová)

PREZENTACE Z KONFERENCE