Otázky a odpovědi – Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 3 pro roky 2016-2018


 

 

 

Dotaz ze dne Otázka Odpověď
17.12. Budete zveřejňovat termíny schůzek jednotlivých pracovních skupin? Bude možné přijít bez předchozí domluvy? ”

 

… pracovní skupiny začnou pracovat v lednu 2017.

Termíny budou zveřejňovány průběžně na stránkách.

Pracuje se v užším plénu pracovní skupiny, tam je možné přijít pouze po dohodě s koordinátorem příslušné pracovní skupiny.

Vždy bude zveřejněn termín jednání širšího pléna pracovní skupiny, kam je možné přijít bez ohlášení.

17.12. “Budete zveřejňovat zápisy ze schůzek pracovních skupin?”

 

Zápisy z jednání pracovních skupin budou zveřejňovány v souhlase s jednacím řádem, který byl schválen na zahajovací konferenci dne 14.12.2016
 20.12. Kolik škol, MŠ i ZŠ, je zapojeno do MAP? Kolik je to procent z celkového počtu školy zřízených MČ Pha 3? Do projektu se zapojily všechny základní a mateřské školy zřizované MČ Praha 3.