Štítek: RVP

ABC Academy

Mateřská škola ABC Academy nabízí bilingvní česko-anglické prostředí, ve kterém se při výchovně vzdělávací práci s dětmi dodržují základní pedagogické zásady a používají zejména metody, které vedou děti k aktivitě, experimentování, hledání, přemýšlení, formulování vlastníchDále