Rapové workshopy v Klubu Beztíže

Prostřednictvím rapových workshopů pomáháme mladým lidem hledat jiné pohledy na svět, objevovat nová témata, přemýšlet v širších souvislostech i potkávat zajímavé a inspirativní lidi. Účastníci našich workshopů si rozšiřují slovní zásobu, učí se spolupráci, plánování a díky tomu rozvíjí nejenom sebe, ale i svou komunitu.

Během několika let z nich vzešlo mnoho sebevědomých tvůrců i skupin, kterým jsme poskytli lektory, know-how a zázemí. 

Rapové workshopy probíhají pravidelně každý čtvrtek v Klubu Beztíže Na Balkáně 17a, Praha 3 v čase od 17:30 do 18:30. Jsou zdarma a pod vedením zkušeného lektora, který se rappu věnuje.