Programování s roboty

Pozvánka na mimořádně zajímavou akci:

Roboti pro základní školy – Priorita 5, 6, 8 Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání