Předškolák I. (pro děti, které jdou v roce 2018 k zápisu)

Zveme vás na kurz, kterého se účastní děti spolu se svými rodiči. Montessori příprava je vhodná i pro děti, které půjdou do běžných škol (není apriori přípravou pro vstup do Montessori zařízení). Děti budou pracovat s originálními Montessori pomůckami, projdeme postupně všemi oblastmi Montessori pedagogiky: praktický život, smyslová výchova, český jazyk a matematika.
Každé dítě bude pracovat na své úrovni a svým tempem, děti mezi sebou nebudou soutěžit. Na dalších hodinách bude kromě práce s Montessori pomůckami jedno hlavní téma, na které budou mít děti k dispozici rozšiřující pomůcky, uděláme si pokus a něco i vytvoříme. Montessori pedagogika podporuje dovednost soustředění, systematičnost, samostatnost a v neposlední řadě i sociální dovednosti (komunikace, umění naslouchat, ohleduplnost, spolupráce). Rádi bychom děti nadchly
k dalšímu objevování a sdílely s nimi radost z učení. Celkem 11 lekcí

https://rcpalecek.webooker.eu/Courses/Register/67172?returnUrl=Courses