KERAMIKA PRO MŠ

MÍSTO: Nová Trojka, Jeseniova 19, Praha 3

ČAS: středa 13.30 – 14.30

CENA: dle počtu hodin, zbývajících do konce pololetí

Keramika pro děti z MŠ Jeseniova 4,6 S DOPROVODEM

Vaše děti ze školky vyzvedneme a přivedeme zpět.

Přihlášky na: nova-trojka.webooker.eu

info tel.: 603 416 724

V kurzu se děti seznámí s keramickou hlínou a jejími možnostmi. Procvičí si jemnou motoriku, naučí se trpělivosti, potrénují prostorovou představivost a budou tříbit výtvarné cítění. Naučí se modelovat, spojovat pomocí šlikru, tvarovat, vydlabávat, zdobit nástroji i barvou. Seznámí se s různými druhy hlíny i pomocných materiálů, poznají, jak se chová hlína v peci, co je to glazura a nakonec si odnesou vlastní výrobek.