ATELIÉR VÝTVARNÝCH TECHNIK PRO NEJMENŠÍ

MÍSTO: Nová Trojka, Jeseniova 19, Praha 3

ČAS: pondělí 16.30 – 18.00

CENA: dle počtu hodin, zbývajících do konce pololetí

Přihlášky na: nova-trojka.webooker.eu

info tel.: 603 416 724

V kurzu ATELIÉR VÝTVARNÝCH TECHNIK PRO NEJMENŠÍ  se děti seznámí s různými výtvarnými technikami a jejich možnostmi. Budou se zároveň seznamovat s dějinami umění, na vlastní kůži si vyzkouší, jak pračlověk zdobil stěny jeskyní otisky rukou, řecký malíř vázu či jak impresionista pomocí barev vystihl dojem okamžiku.
Děti si zahrají na výtvarné umělce, procvičí se v malování, kreslení i dalších zajímavých výtvarných technikách, vyrobí si prostorový objekt a především si užijí výtvarnou práci jako proces radosti z tvorby.
Kurz je vhodný pro děti, které rády tvoří a nebojí se v zaujetí prací s barvami ani umazat se.
Zájemce si může kurz vyzkoušet v ukázkové lekci, kterou si lze domluvit osobně s koordinátorkou kurzů.