FIE – Učíme se učit se: Rozvojový program pro děti v Nové Trojce

Nová Trojka nabízí pro děti a studenty kurz FIE – Učíme se učit se.

FIE je osvědčená metoda, pomocí které můžeme zlepšit svoji schopnost se učit. Je vhodná jak pro děti se specifickými poruchami učení, děti hyperaktivní apod., tak pro děti nadané, jejichž potenciál dokáže objevit a rozvinout.

Děti se v přátelském a nesoutěživém prostředí za doprovodu lektora učí:

  •     pochopit zadání a hledat v něm podstatné informace
  •     navrhnout vhodnou strategii řešení
  •     nepanikařit, když se jim nedaří úlohu zvládnout
  •     hledat jiné způsoby řešení
  •     naslouchat názorům ostatních a respektovat je
  •     poučit se z chyb
  •     přesně se vyjadřovat
  •     aplikovat „objevené“ v běžném životě