Spolupráce Nové Trojky s OSPOD Praha 3 – příklad dobré praxe

Nová Trojka již několik let spolupracuje s Orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) Praha 3 na integraci dětí a rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí do běžné komunity. Jde o koncepční a dlouhodobý projekt, v rámci kterého Nová Trojka zajišťuje desítky aktivit na podporu sociálně znevýhodněných rodin. Během školního roku děti navštěvují bezplatně kroužky, které by si jinak nemohly dovolit. Školní výuku doplňujeme po konzultaci se sociálními pracovnicemi doučováním pro ty děti, které to potřebují. O prázdninách (jarní, letní, podzimní) mají děti ze sociálně znevýhodněných rodin zajištěn dostatečný počet míst v příměstských táborech Nové Trojky. Dvakrát ročně pořádáme pro tyto děti výlet s atraktivním programem. Celé rodiny se účastní tradičních jednorázových akcí Nové Trojky, odlehčovacích programů apod. Součástí projektu je i vzdělávání dospělých, včetně možnosti využít poradenství v různých oblastech. Nová Trojka poskytuje ve spolupráci s OSPOD Praha 3 také služby pěstounským rodinám (vzdělávání, odlehčovací programy, víkendové výjezdy se vzděláváním a programem pro děti).

Filozofií celého projektu je zapojit sociálně znevýhodněné do běžných programů Nové Trojky, nevytvářet pro ně, pokud možno, programy speciální, a zapojovat je tak do života běžné komunity Prahy 3.