Autor: juraskova

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Vážení rodiče, ve spolupráci se školami MČ Prahy 3 jsme pro naše žáky devátých ročníků připravili PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO. Dne 22. února 2017 budou žáci devátého ročníku absolvovat přijímací řízení na jedné ze základních školDále