PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

JESEJIRAKLOBKO

Vážení rodiče,
ve spolupráci se školami MČ Prahy 3 jsme pro naše žáky devátých ročníků připravili PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO.
Dne 22. února 2017 budou žáci devátého ročníku absolvovat přijímací řízení na jedné ze základních škol MČ Prahy 3, nikoliv však na své.

Tak takto začínal zvací dopis pro rodiče žáků devátých tříd, které letos čekají jednotné přijímací zkoušky na střední školy. ….
Na počátku byl nápad naší šikovné paní učitelky Venduly Juráškové ze ZŠ Jeseniova, hlavní realizátorky projektu, pak jen napětí, které školy se k nám přidají. Podařilo se a žáci ze tří škol – ZŠ nám, Jiřího z Poděbrad, ZŠ nám.Jiřího z Lobkovic a ZŠ Jeseniova se ve středu po osmé hodině scházeli před těmito školami.
Nešlo o porovnávání výsledků mezi školami, ale hlavním cílem bylo vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co nejbližší realitě. Museli prokázat základní dovednosti jako je dostavit se včas na určené místo, zorientovat se v cizím prostředí. Ve skupině žáků z více škol si lépe vytvořili představu o úrovni svých znalostí. V neposlední řadě jsme chtěli u našich žáků vzbudit odpovědnost za vlastní přípravu na přijímací zkoušky. A navíc – každý trénink zvyšuje šance na úspěch!

Nejdříve bylo potřeba připravit informační dopisy pro rodiče, sestavit vlastní zadání prací, pokyny, zkonzultovat je s kolegy. Pak sestavit seznamy žáků, rozdělit je na jednotlivé školy, přidělit číselné kódy, pod kterými si pak žáci ověřovali své výsledky. Poté bylo potřeba upravit rozvrh tříd učeben, přestěhovat nábytek, vytvořit informační systém, aby se žáci dokázali v každé škole orientovat, všechna zadání namnožit, roztřídit…no práce to nebylo málo.
V půl deváté vše odstartovalo a před žáky se objevila zadání, nejprve hodinový test z českého jazyka, po přestávce obávaná matematika.
Odpoledne zasedly týmy češtinářů a matematiků, aby každý test spravedlivě zhodnotily. Pak si jen vyměnit výsledky mezi školami, seřadit pořadí výsledků – a každý deváťák se podíval pravdě do tváře – kde má přidat, co zlepšit a kde si může na okamžik vydechnout.

A jak se na Přijímací zkoušky dívali žáci 9. tříd?
” Já jsem ráda za zkušenost, hlavně díky tomu vím, jaké mám nedostatky v matematice. Na ZŠ Jiřího z Poděbrad jsem se cítila příjemně. Nepociťovala jsem stres, jen jsem se trochu bála. Podle mě to byl skvělý nápad a určitě to bylo užitečné.” ( Adriana, 15 let)
“I když jsem takové zkoušky dělal, jsem rád, že jsem si to ještě jednou zopakoval.” (Tomáš, 15 let)
“Tento nápad mi přišel dobrý, ale zjistila jsem, že z matematiky toho moc neumím. Ještě mám měsíc a půl, abych zabrala.” ( Valentýna, 15 let)

A jak byste zvládli testy vy?
Zde je jedna z otázek z českého jazyka:

Úloha 11 1 bod
Vladislav Vančura, vynikající český spisovatel, který je autorem naší ukázky, byl popraven nacisty v období heydrichiády.
V tomto textu čárky odděluji postupně:
A větu vedlejší, přístavek B větu vedlejší, větu vedlejší
C přístavek, větu vedlejší D přívlastek postupně rozvíjející, větu vedlejší
(Správná odpověď:C)

Případné rady a zkušenosti sdělí Martin Tauber, ZŠ Praha 3, Jeseniova 96