Zpívánky pro předškoláky

Písničky s kytarou, tanečky a hudebně pohybové hry, které u dětí nenásilnou a zábavnou formou rozvíjejí hudební sluch, správnou výslovnost, smysl pro rytmus a učí hře na Orffovy nástroje.