Zápis do MŠ a ZŠ

Zápisy pro školní rok 2017/2018 se ve školách zřízených MČ Praha 3

typ školy termín
Základní škola

 

 (již proběhly)

 

Mateřská škola (již proběhly) 
 

Přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3

Za spádový obvod všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3  je stanovena celá městská část Praha 3.

Podrobné informace pro rodiče dětí v předškolním roce jsou uvedeny na tomto odkaze.


Přehled základních škol zřizovaných MČ Praha 3

Přehled spádových oblastí základních škol Prahy 3

Spadoveoblastivyhlaska172016

 

Přehled dnů otevřených dveří základních škol Prahy 3 najdete zde.


Povinná školní docházka

  • S účinností od 1. ledna 2017 je stanovena dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, povinnost nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • Zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou školou vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 dní v květnu).
  • Zákonný zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit.
  • Podmínky zápisu jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých mateřských a základních škol.
  • Bližší informace můžete získat na odboru školství u paní Marcely Polákové, tel.: 222 116 209, nebo na e-mailové adrese marcelap@praha3.cz .


Kontakty na ředitele škol

 

Důležité upozornění:

Pokud dítě bude od 1. září 2017 plnit povinnou školní docházku v mateřské škole mimo MČ Praha 3, místem určeným pro oznámení o plnění školní docházky je ODBOR ŠKOLSTVÍ MČ Praha 3, Lipanská 9. 

E-mail: marcelap@praha3.cz