Valašské tanečky (5 – 8 let)

Hudebně taneční kurz pro dívky a chlapce ve věku 5 – 8 let (bez účasti rodičů)
Cílem kurzu je seznámení s valašským folklórem, především s tanci a písněmi, ale i poznávání lidových tradic a zvyků, seznámení s životem „starých Valachů“ (bydlení v dřevěných domcích, zábava dětí, oblékání, pastevectví, krajová jídla, nářečí atd.). Na konci kurzu bude malé vystoupení. Kurz není možné navštěvovat jednorázově. Celkem 15 lekcí

https://rcpalecek.webooker.eu/Courses/Register/67162?returnUrl=Courses