Studio Dramaťák

Čtvrtek 16.30 – 18.00

V kurzu STUDIO DRAMAŤÁK, určeném pro děti od 8 let, budou děti rozvíjet své pohybové a verbální schopnosti, bystřit smyslové vnímání, tříbit estetické cítění, hrát si s fantazií a procvičovat paměť. V neposlední řadě pak přirozeně a takřka mimoděk zapracují na svém osobnostně sociálním rozvoji.

Děti budou hrát hry, vstupovat do rolí, improvizovat. Budou prožívat různé běžné i nezvyklé situace, převtělí se do různých postav. Používány jsou především metody dramatické výchovy, ale i dalších oborů, jako tanec, hudba či výtvarné umění. Kroužek není nácvikem divadelního kusu, i když i to se může stát :-), je především zaměřen na to, co vzniká na jednotlivých hodinách a uvnitř skupiny.

Kurz je vhodný pro zvídavé děti, které rády zkoumají svět kolem sebe a jsou vnímavé k okolí.

Přihlášky: http://www.nova-trojka.cz