Stolní tenis 6

Stolní tenis je jedním z nejrozšířenějších sportovních odvětví a je možné začít jej hrát již od dětství. Ale věk cca 9 let je pro začátečníka asi optimální. Též je třeba vzít v úvahu, že hodně dětí v kroužku pochází z městského prostředí, kde nemá možnost rozvíjet pohybové aktivity. Abychom to napravili, vyzkoušíme si různé průpravné aktivity.
Děti se v kroužku učí nejprve sportovně pohybovat, pak si postupně “osahávají” pálku (učí se ji správně držet) a míček (je sice malý, ale kulatý). Následně nacvičujeme základní hrací techniky (podání, příjem podání, pink, čop, topspin). Na konci kroužku účastníci zvládnou hrát dvouhru i čtyřhru a řídit se pravidly stolního tenisu.
Při činnostech v kroužku uplatňuji kamarádskou formu přístupu k dětem: pro děti musí být stolní tenis především zábava!

Kroužek lze spojit s projektem Na kroužky s Ulitou!