Schůzky turistického oddílu

Oddíl Pavézníků se schází každý týden v naší klubovně v Lucemburské ulici, v případě pěkného počasí vyrážíme do blízkého parku na Parukářce.
Hravou formou se snažíme učit se tábornickým dovednostem, poznávat přírodu či památky a snažíme se dětem předat věci potřebné do života.
Kromě schůzek také pořádáme jednodenní nebo víkendové výpravy, zpravidla jednou do měsíce. Kromě toho pořádáme i akce delší, hlavně v době, kdy mají děti prázdniny – např. o velikonočních či podzimních prázdninách. Jezdíme také na letní tábor do Novohradských hor, kde spíme ve stanech týpí.
Oddíl vede sehraný kolektiv vyškolených vedoucích a instruktorů, kteří spolu v těchto oddílech vyrostli a chtějí stejnou radost a zkušenost předat i dnešním dětem.
Více informací na našem webu http://www.117.cz