Program Klubu Beztíže – Září

Program Klubu Beztíže na září