Přípravka na gymnázium

Intenzivní příprava z českého jazyka a matematiky je určena pro páté ročníky. Připravuje zájemce o studium na osmiletém gymnáziu na přijímací zkoušky a to od října až do zkoušek v dubnu. Opírá se o reálné vypracované přijímací testy včetně CERMAT testů, doporučené učivo ke zkouškám i momentálně probírané učivo v pátých třídách.

Kroužek se koná na ZŠ Jarov a je určen pro žáky i z jiných ZŠ. Sraz účastníků je 5 minut před začátkem kroužku ve vestibulu školy.

V období zvláštních opatření se scházíme on-line a řešíme úlohy přes sdílenou obrazovku.

Místo konání: ZŠ Jarov, V Zahrádkách 48, Praha 3

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5872

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita