Přípravka na gymnázium 1

Intenzivní příprava z českého jazyka a matematiky je určena pro páté ročníky. Připravuje zájemce o studium na osmiletém gymnáziu na přijímací zkoušky a to od října až do zkoušek v dubnu. Opírá se o reálné vypracované přijímací testy včetně scio testů, doporučené učivo ke zkouškám i momentálně probírané učivo v pátých třídách.