Příklad dobré praxe: ZŠ Cimburkova – polytechnická výuka

Škola v rámci jedné z klíčových aktivit projektu podpořeného z operačního programu Praha Adaptabilita navázala spolupráci s různými odbornými učilišti. Žáci 2. stupně tak měli možnost absolvovat odbornou praxi.

Byla to tato učiliště:

SOU a SOŠ Čakovice Praha 9

SOU gastronomie a podnikání Praha 9

SOŠ stavební a zahradnická Praha 9

Dvouletá katolická SŠ Praha 8

OU Vyšehrad Praha 2

SOU lesnické Křivoklát – Písky

 

Žáci se seznámili s různými pracovními prostředími a jejich vybavením, s různými učebními obory, osahali si (doslova i v přeneseném smyslu) skutečnou práci i nástroje. To našim žákům usnadnilo jejich profesní orientaci a rozšířilo znalosti a dovednosti v různých polytechnických disciplínách.