Příklad dobré praxe: MŠ nám. J. z Lobkovic – polytechnická výchova


Polytechnická výchova
rozvíjí znalosti o technickém prostředí, pomáhá u dětí vytvářet a fixovat správné pracovní návyky. Posiluje zájem o technické obory a podporuje touhu tvořit. Patří sem i používání jednoduchých nástrojů, netradičních materiálů a techniky jejich zpracování.

Na podporu polytechnického vzdělávání v naší mateřské škole jsme s paní učitelkami vytvořily samostatný projekt “Duhová kulička Šikulou”, který nás provází touto oblastí vzdělávání po celý školní rok.

Cílem projektu je podpora polytechnického vzdělávání a rozvíjení schopností dětí:

– řídit a kontrolovat své chování

– kooperovat s vrstevníky, uplatnit se mezi nimi, spolupracovat s nimi

– pravolevou orientaci na sobě, na ploše i v prostředí

– vyhranění laterality ruky a oka

– používat špetkový úchop – správné držení

– zrakové analýzy a syntézy

– zvládat základní myšlenkové operace

– porovnávat předměty, třídit je, řadit je

– řešit jednoduché problémy s dopomocí i samostatně

– odlišit hru od systematické práce

– schopnost cíleně se soustředit na určitou činnost

– udržet pozornost, záměrně si pamatovat

– přijmout úkol, postupovat podle pokynů a vyvinout volní úsilí

– rozvíjet a stimulovat myšlení, tvořivost a kreativitu

– povzbuzovat fantazii

– osvojovat si základní pracovní dovednosti a návyky

– procvičovat a rozvíjet manuální zručnosti

Plnění těchto stanovených cílů probíhá v rámci celodenního pobytu dětí ve škole a to převážně hrou, pozorováním, rozhovory, napodobováním, zkoumáním vlastností předmětů, rozkládáním a skládáním, řešením nastalých problémů, smyslovými hrami, cvičením paměti, …

Při naplňování obsahu předškolního vzdělávání vycházíme z pěti oblastí, které zohledňují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení.


Realizace projektu:

Projekt je realizován v průběhu celého školního roku, k jeho realizaci využíváme prostory školy – třídy, keramickou dílnu, zahradu a dostupné stavebnice, materiál, hry, knihy,…
Projekt je realizován i mimo prostory školy – muzea, příroda,…
Dle možností postupně dokupujeme, obměňujeme a modernizujeme vybavení – nové, modernější stavebnice všeho druhu podle finančních možností školy. Využíváme Inspiromat pro MŠ,  Magicbox i jiné interaktivní hry a pomůcky, Učíme se řemesla,…..

 

Konstruktivní činnosti – konstruktivní hry, interaktivní hry na Magicboxu,…

Lidové zvyky řemesla  – návštěvy NZM, muzea v Říčanech, tematické polodenní výlety, dílničky s panem Suchanem, tematické polodenní výlety, pořádání Jarmarků,…

Práce s přírodním materiálem  – Sovičkohraní, Motýlkohraní, výroba ozdob, šperků,….

Netradiční výroba z papíru  velkoformátové tvoření, kulisy k pohádkám,….

Prostorová tvorba a keramika – výroba Soviček, Dinosaurů, motýlků, robotů,…..

 

Doporučení možného výběru vhodných stavebnic k projektu polytechnické výchovy:

Dřevěné kostky, molitanové stavebnice

Stavebnice Seva

Lego Creator

Lego DUPLO

Rodinný dům Playmobil, statek,….

Magnetické stavebnice,……

Malý řemeslník, opravář, technik, konstruktér,…..

 

Výhled:

  • nákup nových a vhodných velkoplošných stavebnic
  • nákup interaktivních přístrojů s vhodnými programi pro polytechnickou podporu
  • instalace dětských labyrintů na školní zahradu
  • návštěvy NZM, muzea řemesel v Říčanech s tematicky zaměřenými výstavami s praktickými programi,…
  • návštěvy řezbářů, šperkařek, kuchařů,….
  • realizace vlastních Jarmarků s ukázkami vlastního tvoření
  • zhotovení polytechnického koutku

Autorka: Hana Sekerová, ředitelka