Příklad dobré praxe: MŠ Vozová – polytechnická výchova

Škola: Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

Autorka příspěvku: Ivana Machálková

Příklad dobré praxe (ten bude zveřejněn) :

Jarmark z loňského roku – prezentace výrobků dětí – viz mateřské školy Praha 3. Dále užívání  nové dílny ve druhé třídě. 

Uvedené aktivity jsou podrobně popsány v našem projektu, který najdete zde.