Přednáška na téma: Závislost mladých lidí na internetu a sociálních sítích

Klub Beztíže pořádá v rámci Týdne nízkoprahových služeb přednášku s diskuzí.