Pozvánka na panelovou diskuzi k ochraně zdraví ve školách a školských zařízeních

20. 4. 2017

Zveme Vás na panelovou diskuzi zaměřenou také na analýzu rizik v činnosti školských zařízení a škol.

170420_BOZP_Analyzarizik_MAP20170420