Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program

Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č. j.: MSMT-24632/2016)

Předmětný RP Podpora vzdělávání cizinců ve školách v sobě zahrnuje 3 moduly dříve samostatně vyhlašovaných rozvojových programů:

  • Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí,
  • Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců,
  • Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.

Veškeré informace zde.