Podpora polytechnického vzdělávání v Nové Trojce – kurz Přírodovědná laboratoř

V kurzu PŘÍRODOVĚDNÁ LABORATOŘ se děti ve věku 5 a více let učí poznávat živou i neživou přírodu v jejích různých podobách. Děti se poznáváním přírody především baví. Chodí do terénu, poznávají stromy i zvířata v okolí, učí se chápat zákonitosti přírody a mít ji rádi.  Také se učí používat mikroskop, experimentují s různými materiály, zkoumají rostliny i bezobratlé živočichy, učí se základům péče o zvířata a trpělivosti při sledování přírodních dějů, dojde i na poznatky z meteorologie, fyziky, půdoznalství či ekologie nebo místopisu a polohopisu.