P.F. 2017 za Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3

Vše nejlepší do Nového roku, především hodně zdraví, spokojenosti a samozřejmě i úspěchů

Tým Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MČ Praha 3