Místní akční plán rozvoje vzdělávní v Praze 3 je na startovní čáře

Ve čtvrtek 14. prosince 2016 se uskuteční úvodní konference projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3, který je součástí výzvy MŠMT v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání. Záměrem MČ Praha 3 a realizátorů projektu je podpora společného plánování a sdílení příkladů dobré praxe a dalších aktivit.

Do projektu se již zapojily mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 3, některé nestátní neziskové organizace a školská zařízení. Do projektu má také možnost se zapojit i další veřejnost včetně rodičů.

Zástupci škol, organizací a veřejnosti se budou pravidelně setkávat ve čtyřech pracovních skupinách, kde si budou předávat zkušenosti a hledat či navrhovat vhodná řešení, které se týkají systémových, příp. obsahových změn v oblasti formálního i neformálního vzdělávání na území MČ Praha 3.

Pracovní skupiny jsou zřízeny pro oblast předškolního vzdělávání, základní školy, neziskového sektoru a investic.

Více informací se zájemci mohou dozvědět na úvodní konferenci a také na www.praha3.cz .

Kontakt pro komunikaci s veřejností: Mgr. Jana Šimánková, odbor školství MČ Praha 3, Lipanská 9, 222 116 326, janasim@praha3.cz .

 

Pozvánka na konferenci