Miminka (0 – 5 měsíců)

Cílem kurzu je posílit spojení miminka s matkou, podpořit mateřské instinkty čerstvých matek tak, aby byly schopny adekvátně naplňovat potřeby svých miminek i své vlastní. Kurz pomáhá také miminkům „zabydlet“ se v jejich fyzickém těle, zjistit kde co mají, zklidňovat nebo stimulovat jejich nervový systém, rozvíjet smysly (zrakový, sluchový, čichový, hmatový, chuťový vestibulární, proprioperceptivní), a samozřejmě rozvíjí také sociální interakce s ostatními dětmi.
Kurz je inspirován programem Go Go Babies (www.gogobabies.net) vytvořeném Ellyne Skove, akreditovanou terapeutkou pohybové terapie, učitelkou jógy a na klienta orientované terapie.

V kurzu využijeme spojení mateřství a perinatální psychologie, pohybovou terapii, jogu, hudbu, tanec, říkanky, zpěv, skupinovou dynamiku, práci s energií, doteky a dotekové hry na tělo, masáže dětí a samozřejmě také vývojové pohyby. Celkem 16 lekcí

REGISTRACE