MŠ nám. J. z Lobkovic

IČO: 65993110, ŠVP: “Duhová kulička”, Motto: “S úsměvem si pojďme hrát, společně svět poznávat”.

Vize školy: spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti a aby  bylo připravené vnímat své okolí a komunikovat s ním.

webová stránka školy:

http://www.mslobkovicovo.cz