MŠ Jeseniova 4

http://www.msjeseniova4.cz

MŠ v těsné blízkosti vrchu Křížek je zaměřena na všestranný harmonický vývoj dítěte. Klade důraz na rozvoj estetického vnímání, fyzické a zdravotní kondice dětí (možnost pravidelného saunování). Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a se ZŠ a MŠ Chelčického, v MŠ je logopedická asistentka. V MŠ se třídí odpad v rámci ekologické výchovy. Škola pořádá návštěvy divadel a koncertů, karneval, mikulášskou nadílku, vánoční besídku, výlety, sportovní hry.

Vybavení: 7 tříd s umývárnami, WC, ložnicemi a šatnami, školní kuchyně, tělocvična, sauna, zahrada s herními prvky, pískovišti a mlhovištěm, počítačová pracoviště.

Nabídka kroužků: hudební, taneční, keramika.

Školní vzdělávací program Od sněženek k sněhulákům je zaměřen na program motivovaný ročním obdobím. Prioritami vzdělávací práce jsou:

-šťastné dítě, které rádo chodí do MŠ

-všestranný harmonický vývoj dítěte

-rozvoj estetického vnímání

-soustavná péče o fyzickou a zdravotní kondici dětí

-rozvíjení talentu u nadanějších dětí

-péče o rozvoj dětské řeči a správné výslovnosti

Všechny činnosti vycházejí ze zájmu, zvídavosti a zážitků dítěte, potřeby objevovat a získávat nové zkušenosti a dovednosti.