Letní tábory 117. PS Kalich

Stejně jako v minulém roce, i letos roce připravujeme dva turnusy tábora, jeden 14denní (1.7. – 14.7.) pro kluky a holky ve věku od 8 do 15 let, a druhý týdenní (7.7. – 14.7.) pro všechny děti od 6 let. Odjezd na tábor i návrat je na Hlavním nádraží v Praze.

Tábor leží v údolí u horského potoka v Novohradských horách. Není zde elektřina a jediná tekoucí voda je ta v potoce. V noci teplota občas padá k nule, ve dne zase často teploty vystoupají nad hranici 30 stupňů. Prostředí je pro nás měšťáky občas náročnější, ale zážitky z tábora stojí za každé nepohodlí.

A co se na táboře dělá? Hlavní náplní tábora je celotáborová etapová hra. Letos nás první týden čeká prozkoumávání tajemného hvozdu, kde se může skrývat cokoliv. Druhý týden budeme procházet hrad, ve kterém přebývá drak. Program je doplněn dalšími sportovními či naučnými aktivitami, výlety k rybníku či v blízkém okolí, koupáním v potoce. Během her se snažíme děti naučit správnému vztahu k přírodě, spolupráce mezi sebou, ale také samostatné činnosti. Děti se zdokonalí v tábornických dovednostech, přijdou do styku s ohněm i vodou, získají nové zážitky, poznají nové kamarády.

Vše si stavíme sami, po ukončení tábora zbude jen prázdná louka. Bydlíme ve stanech zvaných týpí se 3 až 4 lůžky. Každé dítě má dřevěnou postel z krajinek, na posteli má každý svou nafukovací matraci nebo deky a karimatky a svůj vlastní spací pytel. Účastníci sami zajišťují chod tábora (stavění tábora, vaření, hlídky, program, likvidace tábora apod.), vše pod dohledem vedoucích. Vaříme na táborových kamnech, při vaření se děti střídají ve službách, vodu používáme z veřejného vodovodu v Malontech. K mytí slouží táborová sprcha nebo konev, každý má možnost se umýt v teplé vodě dle potřeby. Záchody jsou suché.

Podrobnější informace se dozvíte na našem webu www.117.cz nebo nás kontaktujte rada@117.cz.

1.turnus

2.turnus