Kruhový trénink

Tento nový kroužek je zaměřen na zvyšování fyzické kondice. Díky různorodým cvičením na stanovištích budeme rozvíjet vytrvalost a sílu. Pro zpestření a relaxaci jsou součástí kroužku také drobné pohybové hry. Náročnost cvičení bude přizpůsobena věku a počáteční úrovni účastníků.

Kroužek lze spojit s projektem Na kroužky s Ulitou!