Keramika od 7 let

MÍSTO: Nová Trojka, Jeseniova 19, Praha 3

ČAS: úterý 14.30 – 16.00

CENA: pololetí 2880 Kč, dále dle počtu hodin, zbývajících do konce pololetí

Přihlášky na: nova-trojka.webooker.eu

info tel.: 603 416 724

V kurzu KERAMIKA  OD 7 LET se děti seznámí s keramickou hlínou a jejími možnostmi. Procvičí si jemnou motoriku, naučí se trpělivosti i prostorové představivosti a budou rozvíjet výtvarné cítění. Děti se naučí modelovat, spojovat pomocí šlikru, tvarovat, vydlabávat, zdobit nástroji i barvou. Seznámí se s různými druhy hlíny i pomocných materiálů, poznají, co udělá hlína i glazura v peci a navrch si odnesou krásný i užitečný výrobek.

Kurz je vhodný pro děti, které rády tvoří.

Zájemce si může kurz vyzkoušet v ukázkové lekci, kterou si lze domluvit osobně s koordinátorkou kurzů.